Прием в 8. клас

След трите етапа на класиране всички места в двете паралелки профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в 39. СУ „Петър Динеков“ са запълнени. При наличие на свободни места документи за четвърто класиране ще се приемат на 01. и 02.09.2022 г. в...