Записване в първи клас

Уважаеми родители, Записването на класираните деца за първи клас ще става на първия етаж в сградата на училището от 8.30 ч до 17 ч. Необходимо е да носите следните документи: Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;Копие на акта за...