Лятно екоучилище

От 08. до 12 август, 2022 г. в Централна Дунавска равнина, гр. Плевен, се проведе десетото лятно екоучилище. В него взеха участие младежи и техните ръководители от учебни заведения, членуващи в Младежки воден парламент, както и експерти от екологичните институции към...

Дарение

На призива на екипа на 39. СУ за първия учебен ден се отзоваха немалко родители, ученици и учители. Събрана е сума в размер на 4940,40 лв., която е преведена по дарителската сметка на община Карлово. Благодарим на всички отзовали...

Европейски ден на езиците

Николай и Константин от 9. А клас в час по английски, със собствен прочит на известния разказ на О’ Хенри „Последният лист“.

Отличия

За празника на София, Столична община – район „Младост“ връчи награди за постижения на изявени ученици. От нашето училище с грамота са удостоени Драгомир Костенаров и Георги...

Родителски срещи за новоприети ученици

Уважаеми родители, на 07.09.2022 година от 18 ч. ще се проведат родителски срещи с родителите на учениците от първи, пети и осми клас. Разпределението на първокласниците по паралелки ще намерите на входа на училището. Очакваме...