Свободни места по класове (към 14.02.2024 г.)

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ – КЪМ 14.02.2024 г. КласИУЧСвободни местаПГ-НЯМА1. класБЕЛ, Математика, АЕ/ИТ42. класБЕЛ, Математика, АЕ73. класБЕЛ, Математика, ИИ33. класБЕЛ, Математика, АЕ24. класБЕЛ, Математика, АЕ95. класБЕЛ, Математика, ИИ105. класБЕЛ, Испански...

Свободни места по класове (към 26.10.2023 г.)

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ – КЪМ 26.10.2023 г. КласИУЧСвободни местаПГ-НЯМА1. класБЕЛ, Математика, АЕ/ИТ32. класБЕЛ, Математика, АЕ63. класБЕЛ, Математика, ИИ23. класБЕЛ, Математика, АЕ14. класБЕЛ, Математика, АЕ95. класБЕЛ, Математика, ИИ25. класБЕЛ, Испански...

Свободни места по класове (към 25.09.2023 г.)

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ – КЪМ 25.09.2023 г. КласИУЧСвободни местаПГ-НЯМА1. класБЕЛ, Математика, АЕ/ИТ32. класБЕЛ, Математика, АЕ93. класБЕЛ, Математика, ИИ23. класБЕЛ, Математика, АЕ14. класБЕЛ, Математика, АЕ115. класБЕЛ, Математика, ИИ115. класБЕЛ, Испански...

Родителски срещи преди началото на учебната година

Родителски срещи по паралелки На 12.09.2023 г. от 18 ч. ще се проведат родителски срещи с родителите на учениците от 5. и 8. клас. На 13.09.2023 г. от 18 ч. ще се проведат родителски срещи с родителите на децата от подготвителната група и учениците от 1. клас....

Свободни места по класове (към 20.07.2023 г.)

Свободни места по класове за учебната 2023/2024 година (към 20.07.2023 г.) КЛАСИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТАВТОРИБЕЛ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА3ТРЕТИБЕЛ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКАНЯМАЧЕТВЪРТИБЕЛ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО/АНГЛИЙСКИ...