СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ – КЪМ 31.05.2024 г.

КласИУЧСвободни места
2. класБЕЛ, Математика, ИИ0
2. класБЕЛ, Математика, ИТ3
2. класБЕЛ, Математика, АЕ1
3. класБЕЛ, Математика, АЕ6
4. класБЕЛ, Математика, АЕ2
4. класБЕЛ, Математика, ИИ3
Свободни места – НЕ