СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ – КЪМ 14.02.2024 г.

КласИУЧСвободни места
ПГНЯМА
1. класБЕЛ, Математика, АЕ/ИТ4
2. класБЕЛ, Математика, АЕ7
3. класБЕЛ, Математика, ИИ3
3. класБЕЛ, Математика, АЕ2
4. класБЕЛ, Математика, АЕ9
5. класБЕЛ, Математика, ИИ10
5. класБЕЛ, Испански език1
6. класБЕЛ, Испански/Руски език9
7. класБЕЛ, Математика, ИИНЯМА
7. класБЕЛ, Математика, Испански езикНЯМА
8. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“НЯМА
8. класПрофил „Предприемачески“ – без интензивно и без разширено изучаване на ЧЕ1
9. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ – интензивно изучаване на АЕ1
10. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ – интензивно изучаване на АЕ 3
11. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ НЯМА
12. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ – интензивно изучаване на АЕ1