СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ – КЪМ 26.10.2023 г.

КласИУЧСвободни места
ПГНЯМА
1. класБЕЛ, Математика, АЕ/ИТ3
2. класБЕЛ, Математика, АЕ6
3. класБЕЛ, Математика, ИИ2
3. класБЕЛ, Математика, АЕ1
4. класБЕЛ, Математика, АЕ9
5. класБЕЛ, Математика, ИИ2
5. класБЕЛ, Испански език8
6. класБЕЛ, Испански/Руски език8
7. класБЕЛ, Математика, ИИНЯМА
7. класБЕЛ, Математика, Испански езикНЯМА
8. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“НЯМА
8. класПрофил „Предприемачески“НЯМА
9. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ НЯМА
10. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ НЯМА
11. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ НЯМА
12. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ НЯМА