СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ – КЪМ 25.09.2023 г.

КласИУЧСвободни места
ПГНЯМА
1. класБЕЛ, Математика, АЕ/ИТ3
2. класБЕЛ, Математика, АЕ9
3. класБЕЛ, Математика, ИИ2
3. класБЕЛ, Математика, АЕ1
4. класБЕЛ, Математика, АЕ11
5. класБЕЛ, Математика, ИИ11
5. класБЕЛ, Испански език2
6. класБЕЛ, Испански/Руски език10
7. класБЕЛ, Математика, ИИ1
7. класБЕЛ, Математика, Испански езикНЯМА
8. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“НЯМА
8. класПрофил „Предприемачески“НЯМА
9. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ 1
10. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ НЯМА
11. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ НЯМА
12. класПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ НЯМА