Родителски срещи по паралелки

На 12.09.2023 г. от 18 ч. ще се проведат родителски срещи с родителите на учениците от 5. и 8. клас.

На 13.09.2023 г. от 18 ч. ще се проведат родителски срещи с родителите на децата от подготвителната група и учениците от 1. клас.

Разпределението по паралелки ще намерите в деня на срещата на входа на училището.