Свободни места по класове за учебната 2023/2024 година (към 20.07.2023 г.)

КЛАСИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
ВТОРИБЕЛ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА3
ТРЕТИБЕЛ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКАНЯМА
ЧЕТВЪРТИБЕЛ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА6
ПЕТИС ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК РУСКИ5
ПЕТИИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО6
ШЕСТИБЕЛ, РУСКИ/ИСПАНСКИ ЕЗИК12
СЕДМИБЕЛ, МАТЕМАТИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО6
ДЕВЕТИПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“1
ДЕСЕТИПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“2

В 11. И 12. КЛАС СВОБОДНИ МЕСТА НЯМА.