Свободни места по класове за учебната 2023/2024 година (към 21.06.2023 г.)

КЛАСИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
ВТОРИБЕЛ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА9
ТРЕТИБЕЛ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА2
ТРЕТИБЕЛ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МАТЕМАТИКА3
ЧЕТВЪРТИБЕЛ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МАТЕМАТИКА1
ЧЕТВЪРТИБЕЛ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА12
ШЕСТИБЕЛ, ИСПАНСКИ ЕЗИК8
ШЕСТИБЕЛ, РУСКИ ЕЗИК1
СЕДМИБЕЛ, МАТЕМАТИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО8
СЕДМИБЕЛ, МАТЕМАТИКА, ИСПАНСКИ ЕЗИК0

В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП СВОБОДНИ МЕСТА НЯМА.