Брой първи на училищния ни вестник „Новинар 39“, в който намериха място само част от последите събития в училище. Само сканирайте и прочетете!
Може и тук:
 https://me-qr.com/KBkqaPSD