Проектно базираното обучение

След упорит труд и много забавления, приключи проектно базираното обучение  в 1. а, б, в, класове с класни ръководители –  В. Вакрилова, Р. Георгиева, Т. Иванова. През периода 10.12.22г -11.01.23г. учениците  работиха усърдно по глобална тема „Сезони“ с подтема „Зима“ и натрупаха знания за този  сезон.  Обогатиха своя сетивен и емоционален опит, свързан с промените  в природата, с растенията и животните, труда на хората и времето. 

Четоха приказки и стихотворения, разказваха и преписваха текстове на зимна тематика.  Проведоха дискусия  за най-вкусно приготвена зимнина и животни, които спят през този сезон. У тях се създаде емоционална нагласа чрез прослушване  на музикални произведения и разучаване на зимни и коледни песни. Запознаха се с понятията сурвакане, колективно и хорово пеене, и наричания, като се акцентира на зимните народни традиции и обичаи, по какъв повод се извършват  те и какъв е смисълът на пожеланията за здраве, дълголетие и плодородие.

Решаваха задачи със събиране, изваждане и сравняване на числата до 10 и ги представиха като решения в лабиринти, чрез които животните ще стигнат до домовете, в които ще прекарат зимата.

Рисуваха, апликираха и изработиха макети  от природни материали. Научиха характерното за направата на сурвачки и тяхната символика. Приготвиха  коледни картички, с които да поздравят родителите си и новогодишни играчки, които да закачат на семейните елхи. Изготвиха и природни календари за отчитане на промените във времето.

В края на проектния период учениците  направиха изложба пред класните стаи. Произведенията на най-малките ученици привличат вниманието на по-големите, като  ги карат  да се усмихват и ги зареждат с настроение, а учителите им са удовлетворени от екипната работа и сътрудничество.