СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ (към 04.01.2022 г.)

КЛАСБРОЙ МЕСТА
I8
IIНЯМА
III6
IVНЯМА
V4
VI5
VII8
VIIIНЯМА
IXНЯМА
XНЯМА
XIНЯМА
XII6