На призива на екипа на 39. СУ за първия учебен ден се отзоваха немалко родители, ученици и учители. Събрана е сума в размер на 4940,40 лв., която е преведена по дарителската сметка на община Карлово.

Благодарим на всички отзовали се!