За празника на София, Столична община – район „Младост“ връчи награди за постижения на изявени ученици. От нашето училище с грамота са удостоени Драгомир Костенаров и Георги Благов.