След трите етапа на класиране всички места в двете паралелки профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в 39. СУ „Петър Динеков“ са запълнени.

При наличие на свободни места документи за четвърто класиране ще се приемат на 01. и 02.09.2022 г. в рамките на работното време. Класираните ученици ще се обявят на 04.09.2022 г.

Екипът на училището поздравява новоприетите осмокласници и ги очаква на 15.09.2022 г.