Уважаеми кандидат-гимназисти!
Уважаеми родители!

Съгласно графика на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за 2022/2023 учебна година записването на приетите ученици на І етап на класиране ще се осъществи в периода 13 – 15 юли 2022 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. в учителската стая на 39. СУ „Петър Динеков“.

Очакваме ви!