Свободни места по класове в гимназиален етап – „Софтуерни и хардуерни науки“ (към 01.07.2022 г.)

9. клас2
10. класняма
11. класняма
12. клас6