Отлично представяне на четвъртокласниците от 39. СУ „Петър Динеков“ на НВО в 4. клас

И тази учебна година можем да се похвалим с високи постижение на външното оценяване по БЕЛ и математика в 4. клас. Възпитаниците на г-жа Вакрилова и г-жа Панкова, г-жа Георгиева и г-жа Захариева, г-жа Иванова и г-н Бояджиев представиха достойно училището и оправдаха професионалните усилия на своите учители.

Средният резултат на випуска по БЕЛ е 82.80, а по математика – 73.43. По БЕЛ успехът е с 4.03 по-висок от регионалното равнище и с 12.34 по-висок от националното. Постижението по математика е с 5.97 по-високо от регионалния резултат и с 16.10 по-високо от националния.

Достоен завършек на началния етап от обучението!