Уважаеми родители,

Записването на класираните деца за първи клас ще става на първия етаж в сградата на училището от 8.30 ч до 17 ч.

Необходимо е да носите следните документи:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  2. Копие на акта за раждане;
  3. Оригинал на акта за раждане – за сверка;
  4. Заявление за записване – генерирано от системата на Столична община;
  5. Документ за самоличност на родител.

Намясто ще Ви предоставим заявление за ИУЧ, целодневно обучение и спортни дейности, което да попълните.