В навечерието на 24. май книжният фонд на училищната библиотека се обогати с нови книги за малки и големи читатели.