Уважаеми ученици и родители, през учебната 2021 – 2022 г. обучението се осъществява на една смяна по следния дневен режим: