Уважаеми родители, тук може да се информирате за менюто в стола.

Меню м. септември 2023

Меню м. октомври 2023

Меню м. ноември 2023

Меню м. декември 2023

Меню м. януари 2024 г.