ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

БЮДЖЕТ 2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

Финансов отчет 2021г. – 3 -то тримесечие

Финансов отчет 2021г. – 2-то тримесечие

Бюджет 2021