Съвет на настоятелите към 39. СУ „Петър Динеков“ в състав:

Димитрина Трайкова-Борисова – председател;

Весела Начева и Иван Иванов – членове.