Национално външно оценяване (4., 7. и 10. клас) – важни дати

Организация на обучението

В периода 24. – 28.01.2022 г. присъствено ще учат класовете от начален етап, 7. 10. и 12. класове. В понеделник те трябва да се явят навреме за тестване без да са поемали храна и вода 30 минути преди това.

Призоваваме да не се изпращат на училище ученици със симптоми.

За останалите класове обучението преминава в електронна среда от разстояние чрез платформата MS Teams по графика на присъственото обучение.

Организация на обучението

В периода 24. – 28.01.2022 г. присъствено ще учат класовете от начален етап, 7. 10. и 12. класове. В понеделник те трябва да се явят навреме за тестване без да са поемали храна и вода 30 минути преди това.

Призоваваме да не се изпращат на училище ученици със симптоми.

За останалите класове обучението преминава в електронна среда от разстояние чрез платформата MS Teams по графика на присъственото обучение.

Възстановяване на присъствения учебен процес в 39. СУ „Петър Динеков“

Считано от 06.12.2021 г. се възстановява присъственото обучение и за учениците от прогимназиален и гимназиален етап. Всички, които са подали декларации за съгласие от 5. а, б, в, г, 6. а, б, в, г, 7. б, в, 8. а и 12. а клас трябва да бъдат в училище не по-рано от 7,45 ч. като е важно да се знае, че 30 минути преди тестването не трябва да са поемали храна и вода.

Децата от подготвителната група и 5. – 12. клас влизат през централния вход, а за учениците от начален етап ще бъде отворен входа откъм двора.

За учениците, които остават онлайн, а класът им учи присъствено е създадена нужната организация за присъединяване към учебните часове чрез платформата Teams.

Удачно е учениците да се запознаят с процеса на тестване като изгледат демонстрационното видео.