Прием по Наредба №10/01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2024/2025 г.

Държавен план-прием:

1. Една паралелка (26 ученици) профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език: испански или руски;

Профилиращи предмети:

 • информатика;
 • информационни технологии.

Балообразуване:

 • 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Математика;
 • 1*КМИТ + 1*ЧЕз.

2. Една паралелка (26 ученици) профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език: испански или руски;

Профилиращи предмети:

 • предприемачество;
 • информационни технологии.

Балообразуване:

 • 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Математика;
 • 1*КМИТ + 1*ЧЕз.

Профилиращи предмети:

 • предприемачество;
 • информационни технологии.

3. Една паралелка (26 ученици) профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на английски език, втори чужд език: испански или руски;

Профилиращи предмети:

 • предприемачество;
 • информационни технологии.

Балообразуване:

 • 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Математика;
 • 1*КМИТ + 1*БЕЛ.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Прием по Наредба №10/01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2023/2024 г.

ВАЖНО!

В 39. СУ „Петър Динеков“ има 1 (едно) свободно място в паралелката с профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език.

Желаещите да кандидатстват следва да имат предвид, че комисията за класиране на кандидатите ще работи в периода от 04.09. до 05.09.2023 г. от 8.00 до 16.30 ч. Необходимо е да се предоставят следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
 3. Служебна бележка с оценките от изпитите по БЕЛ и Математика.

На 07.09.2023 г. комисията класира кандидатите при спазване на чл. 57, ал.1 и 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. по реда на бала до попълване на свободните места и обявява решението си на сайта на училището.

Записването на класирания кандидат е на 08.09.2023 г. от 8.00 до 16.30 ч. в канцеларията на училището.

Класиране на учениците, подали заявление за 1 (едно)

свободно място в профил „Софтуерни и хардуерни науки“

ВАЖНО!

След четвъртия централизиран етап на класиране в 39. СУ „Петър Динеков“ има 1 (едно) свободно място в паралелката с профил „Софтуерни и хардуерни науки“. В двете паралелки на профил „Предприемачески“ свободни места няма.

Желаещите да кандидатстват следва да имат предвид, че комисията за класиране на кандидатите ще работи в периода от 21.08. до 23.08.2023 г. от 8.00 до 16.30 ч. Необходимо е да се предоставят следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
 3. Служебна бележка с оценките от изпитите по БЕЛ и Математика.

На 24.08.2023 г. комисията класира кандидатите при спазване на чл. 57, ал.1 и 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. по реда на бала до попълване на свободните места и обявява решението си на сайта на училището.

Записването на класираните кандидати е от 25.08. до 28.08.2023 г. от 8.00 до 16.30 ч. в канцеларията на училището.

Държавен план-прием:

1.Една паралелка (26 ученици) профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език: испански или руски;

Профилиращи предмети:

 • информатика;
 • информационни технологии.

Балообразуване:

 • 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Математика;
 • 1*ИТ + 1*ЧЕз.

2.Една паралелка (26 ученици) профил „Предприемачество“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език: испански или руски;

Профилиращи предмети:

 • предприемачество;
 • информационни технологии.

Балообразуване:

 • 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Математика;
 • 1*ИТ + 1*ЧЕз.

Профилиращи предмети:

 • предприемачество;
 • информационни технологии.

3.Една паралелка (26 ученици) профил „Предприемачество“ без интензивно без разширено изучаване на английски език, втори чужд език: испански или руски;

Профилиращи предмети:

 • предприемачество;
 • информационни технологии.

Балообразуване:

 • 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Математика;
 • 1*ИТ + 1*БЕЛ.