Прием по Наредба №10/01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2022/2023 г.

Държавен план-прием:

  • Една паралелка (26 ученици) „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език – испански;
  • Една паралелка (26 ученици) „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език – руски;

Профилиращи предмети:

  • информатика;
  • информационни технологии;
  • английски език.

Балообразуване:

  • 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Математика;
  • 1*ИТ + 1*ЧЕз.

График на дейностите по прием след основно образование