Прием по Наредба №10/01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2023/2024 г.

Държавен план-прием:

1.Една паралелка (26 ученици) профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език: испански или руски;

Профилиращи предмети:

 • информатика;
 • информационни технологии.

Балообразуване:

 • 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Математика;
 • 1*ИТ + 1*ЧЕз.

2.Една паралелка (26 ученици) профил „Предприемачество“ с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език: испански или руски;

Профилиращи предмети:

 • предприемачество;
 • информационни технологии.

Балообразуване:

 • 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Математика;
 • 1*ИТ + 1*ЧЕз.

Профилиращи предмети:

 • предприемачество;
 • информационни технологии.

3.Една паралелка (26 ученици) профил „Предприемачество“ без интензивно без разширено изучаване на английски език, втори чужд език: испански или руски;

Профилиращи предмети:

 • предприемачество;
 • информационни технологии.

Балообразуване:

 • 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Математика;
 • 1*ИТ + 1*БЕЛ.

График на дейностите