Кандидатстването в първи клас, за учебната 2022/2023 г.,
се извършва само чрез онлайн платформата на Столична община .

Родителска среща

На 19.05.2022 г. от 18,30 ч. ще се проведе родителска среща с родители на бъдещи първокласници. Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляра.