На 29.06.2023 г. от 18 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на записаните първокласници.

1. А клас, 1. Б клас, 1. В клас


Ден на отворените врати 

На 09.05.2023 г. от 10 ч. ще се проведе Ден на отворените врати за родители на бъдещи първокласници. Желаещите да присъстват следва да се регистрират като попълнят формуляра.

Училищен план-прием за 2023/2024 учебна година

За учебната 2023/2024 година 39. СУ „Петър Динеков“ обявява прием за първи клас на 4 паралелки по 24 ученици във всяка, целодневен режим на обучение с избираеми учебни часове по английски език/информационни технологии/ изобразително изкуство;

Кандидатстването за прием в първи клас е по електронен път чрез ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

За успешен процес по кандидатстване е необходимо да се регистрирате в сайта и да се запознаете с:

  • Наредба за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Столична община;

  • График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година.


Родителска среща

На 19.05.2022 г. от 18,30 ч. ще се проведе родителска среща с родители на бъдещи първокласници. Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляра.