На 11.05.2022г. г-жа Сашка Николова проведе открита педагогическа практика в 6. б клас на тема „Множества. Елементи. Подмножества“ по проект Golden Ratio Teaching към програма Еразъм +. При провеждането на урока бе използван инструментът – „Stories to remember“. Урокът беше представен във вид на приказка, а упражненията по темата бяха изговени в LearningApps.

 

  

Повече информация за Проект: „Чрез иновации към успех!“, реализиран през 2019-2020, можете да намерите тук