Училищен план-прием в 5. клас за  2024/2025 учебна година

5. А клас:

Избираеми учебни часове по:

  1. Динамична математика – 1,5 часа
  2. Изобразително изкуство – 1 ч.

5. Б клас:

Избираеми учебни часове по:

  1. БЕЛ – 0,5 часа
  2. Испански/руски език – 2 ч.

5. В клас:

Избираеми учебни часове по:

  1. Литературни пътешествия в историята – 2,5 ч.

Училищен план-прием в 5. клас за  2023/2024 учебна година

За учебната 2023/2024 година 39. СУ „Петър Динеков“ обявява прием за пети клас на 3 паралелки по 26 ученици във всяка, полудневен режим на обучение;

За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съгласно нормативната уредба.

Заявления за запълване на свободните места в паралелките се подават до 14.09.2022 година. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.