Свободни места по класове (към 11.07.2024 г.)

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (КЪМ 11.07.2024 г.) КласПрофилСвободни места9. клас „Софтуерни и хардуерни науки“няма9. клас"Предприемачески"няма10. клас„Софтуерни и хардуерни науки“111. клас„Софтуерни и хардуерни науки“112. клас„Софтуерни и хардуерни...

Свободни места по класове (към 21.06.2024 г.)

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ - КЪМ 21.06.2024 г. КласИУЧСвободни места5. класМатематика, Изобразително изкуство25. класБЕЛ, Испански език45. класБЕЛ, История и цивилизации76. класБЕЛ, Математика, Испански език16. класБЕЛ, Математика, Изобразително изкуство67. класБЕЛ,...

Свободни места по класове (към 31.05.2024 г.)

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ - КЪМ 31.05.2024 г. КласИУЧСвободни места2. класБЕЛ, Математика, ИИ02. класБЕЛ, Математика, ИТ32. класБЕЛ, Математика, АЕ13. класБЕЛ, Математика, АЕ64. класБЕЛ, Математика, АЕ24. класБЕЛ, Математика, ИИ3Свободни места -...

Свободни места по класове (към 14.02.2024 г.)

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ - КЪМ 14.02.2024 г. КласИУЧСвободни местаПГ-НЯМА1. класБЕЛ, Математика, АЕ/ИТ42. класБЕЛ, Математика, АЕ73. класБЕЛ, Математика, ИИ33. класБЕЛ, Математика, АЕ24. класБЕЛ, Математика, АЕ95. класБЕЛ, Математика, ИИ105. класБЕЛ, Испански език16....

Свободни места по класове (към 26.10.2023 г.)

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ - КЪМ 26.10.2023 г. КласИУЧСвободни местаПГ-НЯМА1. класБЕЛ, Математика, АЕ/ИТ32. класБЕЛ, Математика, АЕ63. класБЕЛ, Математика, ИИ23. класБЕЛ, Математика, АЕ14. класБЕЛ, Математика, АЕ95. класБЕЛ, Математика, ИИ25. класБЕЛ, Испански език86....

Свободни места по класове (към 25.09.2023 г.)

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ - КЪМ 25.09.2023 г. КласИУЧСвободни местаПГ-НЯМА1. класБЕЛ, Математика, АЕ/ИТ32. класБЕЛ, Математика, АЕ93. класБЕЛ, Математика, ИИ23. класБЕЛ, Математика, АЕ14. класБЕЛ, Математика, АЕ115. класБЕЛ, Математика, ИИ115. класБЕЛ, Испански...

Родителски срещи преди началото на учебната година

Родителски срещи по паралелки На 12.09.2023 г. от 18 ч. ще се проведат родителски срещи с родителите на учениците от 5. и 8. клас. На 13.09.2023 г. от 18 ч. ще се проведат родителски срещи с родителите на децата от подготвителната група и учениците от 1. клас....

Свободни места по класове (към 20.07.2023 г.)

Свободни места по класове за учебната 2023/2024 година (към 20.07.2023 г.) КЛАСИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТАВТОРИБЕЛ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА3ТРЕТИБЕЛ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКАНЯМАЧЕТВЪРТИБЕЛ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО/АНГЛИЙСКИ...

Конкурс столово хранене

Конкурсна процедура за столово и бюфетно хранене в 39. СУ Документация за конкурса

Свободни места по класове (към 21.06.2023 г.)

Свободни места по класове за учебната 2023/2024 година (към 21.06.2023 г.) КЛАСИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТАВТОРИБЕЛ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА9ТРЕТИБЕЛ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА2ТРЕТИБЕЛ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МАТЕМАТИКА3ЧЕТВЪРТИБЕЛ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО...

Още един повод за радост след оповестяването на официалната статистика от НВО в 4. клас. В резултат от последователната и професионална работа на учителите, четвъртокласниците на 39. СУ „Петър Динеков“ (114 явили се) могат да се похвалят с резултат по-висок от средния за София и страната и по двата учебни предмета.


Резултати от НВО в 4. клас
Среден успех по двата предмета: Много добър (5.23)

Среден успех по БЕЛ: Отличен (5.58)
Среден успех по математика: Много добър (4.88)

Успех на наша ученичка в международно изложение по изобразително изкуство в Япония.

Уважаеми родители,

поради наличие на положителен резултат от направен тест за Ковид-19, учениците от I „а“ клас преминават в обучение в електронна среда от разстояние до 30.04.2021 г. съгласно настоящото седмично разписание.

На 15 и 21 април 2021 год., 39. СУ „Петър Динеков“ се включи към инициативата на СофтУни, подкрепена от Майкорсофт България – Аз, програмистът . За повече информация кликнете тук.
На вниманието на родителите на деца, които ще кандидатстват в първи клас и подготвителна група:

-Система за централизирано електронно класиране. За повече информация може да кликнете тук;

-План-прием в първи клас за учебната 2021/2022.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,
Уведомявам ви, че на основание Заповед №РД 09-604/11.03.2021г. на министъра на образованието и науката от утре 12.03.21г. до 26.03.21г. включително учебните занятия за учениците от пети до дванадесети клас ще се провеждат от разстояние в електронна среда. За нашето училище те са в платформата Тиймс.

Евелина Китова

Директор на 39 СУ

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомявам всички желаещи ученици от Х клас, че от 15 до 19 февруари могат да подадат заявления за явявяне на НВО по чужд език (английски) и НВО за оценяване на дигиталните компетентности в канцеларията на училището. Съгласно Заповед №РД09-2121/28.08.2021г. на Министъра на образованието и науката НВО по английски език ще се проведе на 17 юни 2021г. НВО за оценяване на дигиталните компетентности се провежда по график в периода 11 – 15 юни 2021 г.

Евелина Китова

Директор на 39 СУ

Поздравителен адрес по случай патронния празник на училището

Скъпи ученици и колеги,

Уважаеми родители,

Утре, на 17 октомври се навършват 100 години от рождението на нашия патрон – академик Петър Динеков.

Честването на този светъл празник и навършването на 44 години от основаването на училището ни са повод за равносметка, но и повод за нови търсения, планове и мечти.

Посрещаме празника с увеличен прием на ученици. За 12-та поредна година работим с група на 5 и 6 годишни деца. Учебният процес е модернизиран, използваме интерактивни методи на обучение, в които учениците са не просто обучаеми, а и наши активни партньори. Разполагаме с интерактивни дъски и с електронните версии на част от учебниците. Включването им в работата ни дава нова динамика на учебния процес, прави уроците по-интересни и „нагледни“. Променят се технологиите, променяме се и ние, за да бъдем адекватни на 21-ото столетие и да отговорим на потребностите на учениците ни и на обществото.

Благодарение на упорития труд, който всички полагаме постигаме все по-високи резултати във външните оценявания. Зрелостниците ни продължават обучението си в различни университети. Високи са постиженията ни в областта на литературата, спорта, изкуствата, екологията.

Гордеем се с успехите на нашите възпитаници, които ни нареждат сред най – добрите учебни заведения в район Младост и град София. Те ни правят достойни за светлата личност на нашия патрон, големия български учен, академик Петър Динеков – най-изтъкнатия български литературовед, критик и етнограф на 20 век.

Той е единственият специалист, разработил цялостното развитие на българската словесна култура от нейното зараждане през 9-и век до края на 20-и век с еднакъв професионализъм, дълбочина и вещина.

След като завършва славянска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, той специализира във Варшава, учителства две години и от 1938 г. е в Софийския университет, където става професор през 1945 г. / едва на 35 годишна възраст!/ и завежда катедра, ръководи институти в БАН, чете лекции в цяла Европа – от Москва до Оксфорд и Кембридж.

За него Йордан Радичков казва: „Незабравим човек и незаменим приятел“, а други писатели и учени подчертават благородството, библейската мъдрост, респектиращата откровеност, добротата, изключителната работоспособност на професор Петър Динеков, определят го за „стожер и гаранция за съществуването на националната култура“…

Нека се поклоним и почетем с цвете величавата му личност!

И нека неговата любов към българските традиции и творчество и всеотдайността му към науката да ни вдъхновяват за още по – високи постижения в учението, творчеството и спорта!

От името на педагогическата колегия и училищното ръководството желая на всички здраве, енергия, и много успехи през настоящата 44-та за училището ни учебна година!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Евелина Китова

 Директор на 39 СУ

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми родители,
предлагаме на вашето внимание електронна карта, която ще замени купона в училищния стол
СЪОБЩЕНИЕ

39 СУ „ПЕТЪР ДИНЕКОВ“ ПРИКАНВА ВСИКИ УЧЕНИЦИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПОРЕДНАТА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЧНА ХАРТИЯ И ПЛАСТМАСОВИ КАПАЧКИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА

01.10 -08.10.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Списък с новоназначените класни ръководители и техните кабинети ще бъде закачен на главния вход.

Уведомяваме учениците от ПГ и V до XII клас, че ще влизат в сградата на училището от главния вход, а учениците от I до IV клас – от входа от страната на двора.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме родителите на бъдещите първокласници, че обявяваме
6 свободни места след трето класиране.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме родителите на бъдещите първокласници, че обявяваме
19 свободни места за трето класиране.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме родителите на бъдещите първокласници, че обявяваме 27 свободни места за второ класиране.
До родителите
на учениците от 7 клас:

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката Ви информирам, че съгласно раздел V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. следва да подадете заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт).

Заявленията се подават само в случай, че желаете детето Ви да се яви на тези проверки. За НВО БЕЛ и математика заявления не се подават.

Заявлението може да изтеглите от тук.

Уважаеми ученици и родители,
скъпи колеги,

Утре е един от най-светлите дни в българския празничен календар – денят на българската просвета, култура и духовност – 24 май. Празник, който свързваме с уханието на цъфнали божури, перуники и здравец, с нашите любими учители и училище. Този ден всеки от нас носи в душата си, до най-скъпите спомени от детството.

Този път празникът е необичаен. Училището не е украсено с венци от цветя. То е тихо и тъжно без вашата радостна глъчка. Не е закичен и портретът на светите равноапостоли Кирил и Методий. Но напук на вируса, нека си спомним за великото им творение – на тях и техните ученици – създаването на Глаголицата и Кирилицата, превеждането на богослужебните книги на български език и отвоюването на правото богослужениенията да се водят на български език в нашите църкви. Това издига българския език като един от трите класически езици на средновековието. Дава тласък на българската култура, която след това дава основа за развитието на останалите славянски култури.

А от 1857 година, когато за първи път денят на светите равноапостоли Кирил и Методий е честван, той става символ и на възкръсналия български дух, на светлината и силата, които знанието ни дава.

Този празник ни кара да се чувстваме горди от това, че сме потомци на един древен народ, оставил и оставящ ярка следа в историята и културата на Европа и света.

Този празник ни и сближава. Кара ни да осъзнаваме, че всъщност сме едно цяло – родители – деца – учители – една общост в която никой не би могъл да съществува без другия.

Ето защо, искам да се обърна към всички – на родителите благодаря за разбирането и огромните усилия, които положиха, за да се случи обучението в електронна среда.

На учениците ни благодаря за упоритостта, усилията, труда и успехите, с които ни зарадваха и през тази учебна година.

На всички колеги – благодаря за желанието, енергията и любовта, които влагаха в работата си включително пред екраните на лаптопите и таблетите, за да можем да приключим успешно още една учебна година и с постиженията на нашите възпитаници да защитим името на любимото ни училище!

На всички желая весел празник !

Учениците на госпожа Кирилова поздравяват своите учители, съученици и техните родители с Деня на българската просвета и култура!“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката Ви информирам, че съгласно раздел V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. следва да се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт) от учениците от Вашето училище.

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас и се предават с опис в Центъра за административно обслужване (стая 401) на РУО – София-град или през ССЕВ на 01 и 02. Юни 2020 г.

Учениците и учителите от Методическо обединение „Чужди езици“ на 39 СУ Ви поздравяват с „Деня на Европа“ с презентации на тема: „9 май“ и „День Европы“

Отворено писмо

Във връзка със запитвания на родители

Ви запознаваме с писмо на ДФ „Земеделие“

ВАЖНО
Образователни материали

на Министерство на здравеопазването, СЗО и УНИЦЕФ

за деца и ученици във връзка със справянето с COVID-19

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с изпълнение на Графика на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2020/2021 г. , граничните прилежащи райони може да видите ТУК.
НОВА ИНФОРМАЦИЯ

за Прием на документи за записване в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми родители,

През учебната 2020/2021 година ние ще приемем 168 първокласници, разпределени в 7 паралелки.

Целият процес за подаване на документите ще бъде електронизиран и на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

Цялата информация за кампанията, вида на стандартната бланка на заявление, списък на учебните заведения и контактни с тях можете да намерите в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община ТУК и на интернет страниците на районните администрации.

В периода от 21 април до 21 май КАНДИДАТСТВАЙТЕ НА АДРЕС: https://register.onebook.bg.

За въпроси използвайте имейл: priem_1_39@abv.bg.

Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки, изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;

– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;

– Удостоверение за настоящ адрес;

– Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;

– Удостоверение за раждане на детето.

За тази година ще действат правилата и редът, по които са се приемали децата миналата година, т.е. няма промени в приема в първи клас.

Водещ принцип при приема продължава да бъде уседналостта. Остават в сила прилежащите райони на училищата, които дават най-много точки при кандидатстване.

Кандидатстването става чрез подаване на заявление във формата, който предлага платформата, след попълване на нужните за нас данни и натискане на бутона ИЗПРАТИ. Обратно ще Ви бъде върната информация с автоматичен входящ номер на Вашето заявление. Обръщаме внимание, че поредността на този номер не играе роля в класирането, а е само знакът, по който ще можете да проследите резултатите от класирането.

Училището е специализирано в разширено изучавене на Английски език и Изобразително изкуство, затова още при кандидатстване Вие трябва да изберете една от двете възможности, т. е трябва да заявите желание в избираемите учебни часове детето Ви да изучава български език и литература и английски език или български език и литература и изобразително изкуство.

В заявлението, още на този етап Вие трябва да заявите какъв вид обучение желаете за детето си през първата учебна година: полудневно или целодневно. Вашето желание е само информация за нас при организиране на следващата учебна година и не оказва влияние върху класирането.

Системата ще бъде активна от 21.04.2020 г.

Първото класиране ще се извърши на 1 юни в 17:00 часа.

Заедно ще се справим!

ВАЖНО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Заявления за кандидатстване може да изпращате и на адрес: priem_1_39@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА ПРЕДСТОИ ДА ЗАВЪРШВАТ 7 КЛАС И УЧЕНИЦИТE ОТ 7 КЛАС В 39 СУ „Петър Динеков“

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

В изпълнение на заповед № РД09-2152 от 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката в Република България жилаещите да положат изпита по желание е необходимо да подадат ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпита по желание: НВО по чужд език в периода 06.04-10.04.2020г.

Приложение:

1. Заявление за полагане на изпити по желание от НВО по чужд език

НА ВНИМАНИЕТО НА

РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА ПРЕДСТОИ ДА ЗАВЪРШАТ 10 КЛАС И УЧЕНИЦИТE ОТ 10 КЛАС В 39 СУ „Петър Динеков“

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

В изпълнение на заповед № РД09-2152 от 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката в Република България жилаещите да положат изпити по желание е необходимо да подадат ЗАЯВЛЕНИЯ за полагане на изпитите по желание: НВО по чужд език и НВО по ИТ за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас в периода 06.04-10.04.2020г.

Приложения:

1. Заявление за полагане на изпити по желание от НВО по чужд език

2. Заявление за полагане на изпит по желание от НВО по ИТ за измерване на дигиталните компетентности

3. Модел на НВО по ИТ за измерване на дигиталните компетентности

4. Модел на НВО по чужд език

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми родители,

Намираме се в ситуация, която е нова и непозната за обществото ни. Нормално е да се почувствате разтревожени от всичко, което чувате за заболяването коронавирус (COVID-19) в момента. Разбираемо е, ако децата ви също чувстват тревога. На тях може да им е трудно да разберат какво виждат онлайн, по телевизията или чуват от други хора. Те са особено уязвими и податливи на стрес и тъга. Откритият и подкрепящ разговор с вашите деца може да им помогне да разберат ситуацията, да се справят и дори да помогнат на приятелите си.

Училищният екип за подкрепа на личностно развитие (УЕПЛР) при 39 СУ „Петър Динеков“ ви предлага следните

Стъпки за справяне в извънредната ситуация:

1. Задавайте отворени въпроси и слушайте

· Започнете, като поканите детето си да говори по проблема. Разберете какво вече знае, дали има достоверна и надеждна информация и го оставете да води разговора. Ако децата ви са съвсем малки и не са чували за епидемията, може би не е необходимо да повдигате въпроса – просто използвайте шанса да им напомните за добрите хигиенни практики, без да въвеждате нови страхове.

· Уверете се, че сте в защитена среда и позволете на детето си да говори свободно. Рисуването, историите и други дейности могат да помогнат за започването на разговор.

· Най-важното е, да не омаловажавате и да не отричате техните притеснения. Не забравяйте да признаете техните чувства и да ги уверите, че е естествено да се страхувате от тези неща. Демонстрирайте, че слушате, като им отделите цялото си внимание и се уверете, че разбират, че могат да говорят с вас и с техните учители, когато пожелаят.

2. Бъдете честни: обяснете истината по начин, който е подходящ за децата

· Децата имат право на достоверна информация за случващото се в света, но възрастните също имат отговорност да ги пазят. Използвайте подходящ за възрастта им език, наблюдавайте реакциите им и бъдете бдителни за нивото на тяхната тревожност.

· Ако не можете да отговорите на техните въпроси, не се базирайте на предположения. Използвайте го като възможност да проучите отговорите заедно. Обяснете им, че част от информацията онлайн не е достоверна и че е най-добре да се доверят на експертите, които са запознати с проблема.

3. Покажете им как да защитят себе си и приятелите си

· Един от най-добрите начини да се предпазят от коронавирус и други заболявания, е просто да бъдат насърчени редовно да си мият ръцете. Не е нужно да започвате специален разговор, който да бъде плашещ за тях. Можете също така да покажете на децата как да покриват устата си с лакът, когато кашлят или кихат и да им обясните, че е най-добре да не се приближават твърде много до хората, които имат подобни симптоми.

· Също така ги помолете да ви кажат, ако започнат да се чувстват зле, ако имат температура, ако кашлят или имат затруднено дишане.

4. Успокойте ги

· Когато виждаме много тревожни новини по телевизията или онлайн, често у нас остава чувството, че кризата е навсякъде около нас. Децата не правят разлика между това, което виждат на екрана и собствената си реалност и могат да повярват, че са в непосредствена опасност. Можете да им помогнете да се справят със стреса, като им предоставите възможност да играят и да се отпуснат, когато е възможно. Практикувайте редовните хигиенни навици и се придържайте към ежедневния си режим, доколкото е възможно, особено преди лягане. Ако това е невъзможно, създайте си нови ежедневни ритуали в нова среда.

· Ако детето ви не се чувства добре, обяснете, че трябва да остане вкъщи / в болницата, защото така е по-безопасно за него и за приятелите му. Уверете го, че знаете, че е трудно (може би страшно или дори скучно) на моменти, но че спазването на правилата ще ви помогне да предпазите всички.

5. Покажете им примери на хора, които помагат

· За децата е важно да знаят, че хората си помагат взаимно с доброта и щедрост.

· Споделете истории на здравни работници, учени и млади хора, наред с други, които работят за спиране на епидемията и за опазване на здравето в общността. Голямо успокоение е да знаем, че има много съпричастни хора, които полагат усилия за овладяване на ситуацията.

6. Погрижете се за себе си

· Можете да помогнете на децата си само, ако и вие се справяте с тревожността. Децата ще наблюдават вашите собствени реакции, така че го имайте предвид и за да им помогнете, им покажете, че сте спокойни и всичко е под контрол.

· Ако се чувствате тревожни или разстроени, отделете време за себе си и се свържете с други семейства, приятели и доверени хора от вашата общност. Отделете малко време да правите неща, които ви помагат да се отпуснете и да се възстановите.

7. Завършете внимателно разговорите

· Важно е да знаем, че не оставяме децата в състояние на тревожност. когато разговорът ви приключи. Опитайте се да прецените нивото на тревожност, като наблюдавате езика на тялото им, обърнете внимание дали използват обичайния тон на гласа си и наблюдавайте дишането им.

· Напомнете на децата си, че те могат да водят други трудни разговори с вас по всяко време. Напомнете им, че ви е грижа, че ги слушате и че сте на разположение винаги, когато се чувстват притеснени

Е. Китова

директор

СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че при възникнали въпроси и проблеми, свързани с дистанционното обучение на учениците можете да се обръщате към класните ръководители на Вашите деца, а също на телефони 02 8859019, 02 8850313, както и на електронния адрес на училището sou39@abv.bg и на електронния адрес на нашия Ръководител направление информационни и комуникационни технологии Маргарита Фърлинкова margarita.farlinkova@abv.bg.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за ПЛАН – ПРИЕМ
2020/2021

Уведомяваме всички заинтересовани родители, че със Заповед №686/30.03.2020г. на директора на 39 СУ, съгласувано с финансиращия орган, РУО и Обществения съвет на училището е утвърден училищен план-прием за учебната 2020/2021 година, както следва:

1. Подготвителна група

• 1 група за 6 годишни деца с полудневен режим на обучение, като при по-малък брой кандидати се допълва с 5-годишни деца -23 деца

2. Първи клас

• 7 паралелки с целодневен режим на обучение от тях: 4 парелки с разширена подготовка по английски език и български език и литература, 3 паралелки с разширена подготовка по български език и литература и изобразително изкуство – по 22 ученици във всяка паралелка

3. Пети клас

• 4 паралелки, полудневен режим на обучение с разширена подготовка по втори чужд език и математика или изобразително изкуство. Вторият чужд език е руски език или испански език.

4. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове

• първи клас

• втори клас

• трети клас

• четвърти клас

5. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2020 година. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.

Кандидатстването ще става чрез имейл до отмяната на извънредното положение, а след неговото отменяне и на място, в канцеларията на училището. От 21 април до 21 май родителите трябва да подадат заявленията за кандидатстване на електронната ни поща: sou39@abv.bg Заявлението ще бъде записано във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи входящия номер на документа.

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми ученици и родители

От утре, 16. 03. 2020г. предстои да се случи нещо, което до сега не сме практикували, което не е разписано детайлно в нормативни документи, но сме решени да го направим – дистанционно обучение. Моля да проявите разбиране, съпричастност, да ни сътрудничите максимално, защото от взаимното ни разбирателство и общи усилия ще зависи дистанционното обучение да е успешно!

Класните ръководители ще Ви уведомяват за подробности. Ако е необходимо, ще публикуваме съобщения и тук.

Пазете се, бъдете разумни, желаем Ви здраве!

Е. Китова

директор

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги директори и учители, нека да бъдем добронамерени и сплотени!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ,

Във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19, със заповед на министъра на здравеопазването, на основата на решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение, от 16.03.2020 г. образователният процес в училищните сгради в страната се преустановява.

Напомням, че за осигуряване на непрекъснатост на обучението и активна комуникация между учители, ученици и родители, министърът на образованието и науката даде указания за преподаване и учене от разстояние, което включва подготовка на материали от учителите, обучение, консултации, самоподготовка, работа по проекти, взаимодействие с родителите, проверка на изготвените от учениците материали. Изборът на конкретен вариант за работа в електронна среда се прави от училището, при съблюдаване на усвоеното от учениците до момента учебно съдържание, ресурсите на училището, интернет свързаност, възрастови особености и специфика на учениците, дигитални умения на участниците в процеса на обучение. Учителите дават инструкции, събират от учениците електронни файлове с изпълнени задачи и/или възлагат домашни задачи, като изискват тяхното изпълнение. Наличните ресурси /технологични и професионални/ дават възможност училището да направи избор между електронна платформа, онлайн обучение в реално време и електронна или друга комуникация. Учителите осъществяват обучението с различни методи. Изборът на конкретни електронни или други материали е отговорност на учителя.

В настоящата ситуация, директорите на училищата следва да организират работата на всички служители и работници в училището във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 120 от Кодекса на труда. Приоритетно трябва да координират и да контролират работа на учителите, комуникацията им с учениците и родителите, при осигурени условия за достъпност до избрания формат на обучение от участниците в учебния процес, както и за неговата проследимост и отчетност. В зависимост от вида на училището, организацията за преподаване и учене от разстояние се създава за всеки от етапите на образование и включва разпределение на учебното време по класове и по учебни предмети, което не е задължително да следва вече утвърденото седмично и дневно разписание за втория учебен срок. Учениците могат да използват компютър, таблет, телефон, съобразявайки се с правилата за безопасна работа в електронна среда и под контрола на родителите. Учителите, които осъществяват ежедневно поне 5 астрономически часа преподавателска или организационна работа – предварителна подготовка на учителя, преподаване, комуникация с ученици и с родители, проверка на изготвените от учениците материали, не ползват отпуск, като тази дейност следва да се отчита чрез създаден на училищно ниво механизъм.

На училищните сайтове следва своевременно да се оповестява организацията на обучението в електронна среда и възможните информационни канали за родителите.

Директорите следва да създадат условия служителите и работниците да изпълняват своите задължения дистанционно или да бъдат на разположение на административното ръководство за изпълнение на служебните и трудовите си или други възложени от работодателя задължения.

Всички служители и работници, които ще изпълняват служебните си задължения дистанционно от домовете си, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в училището колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които ще работят в помещенията на училищната сграда.

При невъзможност да извършват работата си от дома, служителите и работниците на съответното училище изпълняват служебните и трудовите си задължения в помещенията на училищната сграда при засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване. При желание от тяхна страна, същите могат да ползват платен годишен отпуск.

РУО – София-град формира Регионален екип за подкрепа на столичните училища в условията на извънредно положение, като с училищата от всеки район ще работи определен старши експерт. Заповедта на началника на РУО – София-град за създаването на екипа е издадена в петък – 13.03.2020 г. и е изпратена на електронните пощи на всички столични училища. Всеки старши експерти за съответния район ще уведоми директорите от района за електронната поща за връзка чрез съобщение в създадена група в приложението Вайбър.

Училищната система разполага с необходимия ресурс да посрещне предизвикателствата в непознатата за всички нас обстановка. Благодарение на мотивацията и професионалната компетентност на педагогическите специалисти, на подкрепата на родителите, се надявам, че обучението в електронна среда ще бъде ефективен учебен процес, без да се излага на риск здравето на участниците в него.

15.03.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СЪОБЩЕНИЕ
Грипна епидемия

Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам Ви, че със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.), като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период.

Е. Китова

директор

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

На 05 февруари сме в междусрочна ваканция.

Учебните занятия следва да подновим на 06 февруари, когато е и началото на втория срок.

За новото седмично разписание следете тук и фейсбук страницата на училището.

Е. Китова

Директор

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми ученици и родители,

39 СУ „Петър Динеков“ благодари на Американския колеж за жеста на дарение на 28 стационарни компютъра, за да може да се оборудва още един компютърен кабинет.

Е. Китова

Директор

Изведено обучение на ПРАЗНИКА НА УЧИЛИЩЕТО в Регионален исторически музей София с учениците от IV в клас, учители: Росица Маринова, Наташа Тодорова

В периода 15-18 юли 2019г г-жа Гергина Пепиева и г-жа Сашка Николова участваха в обучение в италианския град Чита ди Кастело, организирано по проект ALICE – Адаптиране на обучението за изграждане на приобщаваща образователна среда . . .

Гласувайте тук за 39 СУ!

Спечелете нови книги за училищната библиотека на своето дете!

Светът на книгите носи магия, а такава магия заслужава да бъде споделена. Точно за това, ние предлагаме на всяко от 15 училища в България книги на стойност 3000 лева. Това е малка крачка, но такава която искаме да споделим с Вас. Помогнете ни да изберем тези 15 училища!

Мили деца, гласувайте тук за 39 СУ „Петър Динеков“!

Ако сме сред първите 15 училища с най-много гласове, ще получим 3000 лв. за книги по наше желание!

Гласувайте по 3 пъти всеки ден от всеки компютър или телефон, на който можете

до 15.11.2019 г.

Нека нашето училище получи най-много гласове и да спечелим наградата!

Откриване на учебната 2019/2020 година

Откриването на учебната 2019/2020 година ще бъде на 16 септември 2019г., понеделник от 10:00 часа. Учениците да се явят в двора на училището в 9:45 часа.

Родителска среща за всички класове и подготвителната група

На 18 септември 2019г. , сряда, от 18 часа ще се проведе родителска среща за всички класове и подготвителната група. Родителите ще бъдат запознати със ЗПУО и училищните правилници. Ще бъдат избрани родителски активи.

Прием в І клас за учебната 2019/2020 г.

Свободни места след трето класиране39
СУ „Петър Динеков“ обявява 10 свободни места след 3-то класиране за приема в първи клас.20.06.2019г. Евелина Китова – Директор на 39 СУ

Заявления-образци след завършен VІІ клас
за полагане на изпити за проверка на способностите и
за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на СРЗИ и със създалата се епидемична ситуация с регистрирани случаи на морбили на територията на гр. София и с цел ограничаването ѝ е необходимо:

• Родителите на навършилите 12-годишна възраст ученици трябва да представят информация за направени ваксини:

1. Морбили, паротит и рубеола.

2. Тетанус и дифтерия.

• Родителите на всички останали ученици трябва да предоставят информация за всяка една направена ваксина.

Здравната информация се предоставя на медицинската сестра на училището.

НАГРАДА

Седма районна служба

„Пожарна безопасност и защита на населението“

НАГРАЖДАВА

Младежкия противопожарен отряд „Млад Огнеборец“ при 39 СУ класирал се на първо място, за участие в районното състезание, проведено на 18.04.2019г.

Грипна ваканция!

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.

Междусрочната ваканция на 05.02.19г. се запазва.

Учебните занятия ще бъдат възобновени на 06.02.2019г. със седмично разписание за втория срок, което ще бъде публикувано на интернет – страницата на училището.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Евелина Китова – Директор

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че се очакват прогнозни критични стойности на емисиите от вредни вещества на датите 20.12 и 21.12. 2018г.

По преценка на родителя децата от задължително предучилищно образование и учениците, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл.10, ал.1 от Наредба №5 за предучилищното образование, съответно на чл.62, ал.1, т.1 от Наредбата за приобщаващо образование.

Родителят уведомява за отсъствията учителя на детето в подготвителна група, съответно класния ръководител, в телефонен разговор, по имейл или по друг подходящ начин.

Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на детето или ученика, представена в детската градина или училището или ако бъде представен друг медицински документ, доказващ хроничното заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение.

на Училищното настоятелство на 39 СУ „Петър Динеков“
Първи ноември – Ден на народните будители

По-големите ученици от 39 СУ „Петър Динеков“, под ръководството на г-жа Пепиева, създадоха кът в училището по повод Деня на народните будители. Малките ученици също се включиха със свои произведения, посветени на празника.

Вижте снимки…

Кои са народните будители – научете повече за празника…

Инициатива за предаване на отпадъчна хартия, пластмасови бутилки и капачки.

Ръководството на 39 СУ „Петър Динеков“ приканва всички ученици да се включат в поредната инициатива за предаване на отпадъчна хартия, пластмасови бутилки и капачки, която ще се проведе в периода 05. 11. – 15. 11. 2018г.

17 октомври – патронен празник на 39 СУ „Петър Динеков“
Нашият патрон – Академик Петър Динеков

Поздравителен адрес от г-жа Евелина Китова, Директор на 39 СУ „Петър Динеков“