Училището е разполага с просторни и светли класни стаи, богато обзаведена съвременна библиотека и кътове за отдих. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат в два физкултурни салона – единият от които се използва само за класовете от начален етап, както и зала за фитнес. Активно се използват кабинетите по информационни технологии, изобразително изкуство, технологии и предприемачество. Отлично оборудвани са помещенията на логопеда, психолога, ресурсените учители, както и медицинския кабинет.