39. СУ “Петър Динеков” е основано през 1976 година. Създадено като основно, през 1981 г. със заповед на Министъра на народната просвета е преобразувано в ЕСПУ.
До началото на 90-те години то е общообразователно с кратко просъществувал учебно-професионален комплекс по зърно и хлебопроизводство (1986 – 1990 г.). През 1989 г. са създадени първите профилирани паралелки: хуманитарна, технологична и химико-биологична, които имат своето продължение през 1995 г., 1999 г. и 2000 г. През 1993 – 1994 г. започва прием на ученици в чуждоезикови профилирани паралелки с английски и испански език. От 2001 г. е подновено съществуването на технологичен профил, комбиниращ чуждоезиково обучение с изучаване на информационни технологии и информатика. От 1998 г. е въведено ранно чуждоезиково обучение от I клас, а от 1993 г. се сформират паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство.
От 1993 г. училището носи името на бележития учен акад. Петър Динеков. Неговата личност става повод за организиране на срещи с възпитаници, колеги и родственици, за провеждане на конференции, литературни конкурси, изложби.
През годините 39. СУ „Петър Динеков“ е ръководено от Димитър Гайдарски (1976 – 1977 г.), Василка Никова (1977 – 1987 г.), Зорка Дрънкова (1987 – 1992 г., 1992 – 1997 г.), вр.и.д. Юлия Бързашка (1997 – 1998 г.), вр.и.д. Стоянка Почеканска 1998 г., вр.и.д. Станка Колева (2004 – 2007 г.), Евелина Китова (1998 – 2004 г., 2007 – 2021 г.), вр.и.д. д-р Албена Кондева (от 2021 г.) .
Нашата цел е да подготвим учениците си, като хора, които са компетентни, конкурентноспособни, коректни, съобразителни, с гъвкав ум и укрепнало здраве, обичащи България и уважаващи историческото й минало, нейните културни и духовни ценности.
Наши по-известни възпитаници са Георги Бърдаров, Владислав Карамфилов, Марта Кондова.