Ученици, тук ще намирате актуална информация за НВО и ДЗИ.

Инструктаж за ученика – НВО, 4. клас, 2022/2023 учебна година;

Инструктаж за ученика – НВО, 7. клас, 2022/2023 учебна година;

Инструктаж за ученика – НВО, 10. клас, 2022/2023 учебна година;

Инструктаж за ученика – ДЗИ, 2022/2023 учебна година;