Клуб „Приказен свят“ – м.юни 2021г.

Отчет на проектната дейност през месец юни с ученици от 1в клас – клуб „Приказен свят“

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Уважаеми родители и ученици,

И през тази учебна година в ще се провеждат занимания по интереси, финансирани от проекта BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ http://class.mon.bg/ . Предвижда се те да се организират в съответствие с желанието на учениците и със съгласието на родителите. За да може да откликнем на Вашите желания и интереси, моля да попълните онлайн анкетата по-долу, според класа на ученика.

За ученици от 1 до 4 клас

За ученици от 5 до 12 клас

През топлите юнски дни, в очакване на ваканцията превърнахме четенето в забава.

Четенето с предизвикателства не успя да затрудни малките първокласници. Децата успяха да прочетат цели две книги за по-малко от час!

Петокласниците избраха да разгледат новата книга на Стан и с „Невероятният свят с експерименти на Петьо Филията“ изпробвахме няколко забавни фокуса.

На 22 април- международния Ден на Земята учениците от 2(Г) клас с класен ръководител г-жа Велка Сивкова и учител в ГЦОУД г-жа Таня Иванова се проявиха като много ентусиазирани природозащитници. Убедени, че опазването на планетата от замърсяване започва с опазване и почистване на най-близкото ни околното пространство, сутринта се заеха да проучат колко замърсени са сградата на училището и двора и да направят оборка. Малките еколози бяха леко разочаровани, че обикаляйки, разделени на екипи, из коридорите, стълбищата и помещенията, торбичките им за отпадъци останаха празни. Коментираха с г-жа Сивкова, че отличната хигиена в училище би трябвало да радва всички и се впуснаха из двора. Тук се оказа, че из тревните площи и между храстите не липсват бутилки от бира, сайдер, вода, фасове, опаковки от чипс и др. Учениците споделиха разсъжденията си, че вечер младежи и други жители на квартала, които се събират в двора ни, не са особено грижовни към природата. Обезопасили се с ръкавици, второкласниците предпазливо събраха отпадъците и ги сортираха по видове замърсители. Годните за рециклиране поставиха в съответните контейнери като запазиха някои експонати за еко- таблото, в което обобщиха резултатите от проучването си и предложиха идеи за намаляване на замърсяването на природата в района на училището.

Следобед във времето за организиран отдих и физическа активност учениците от 2(Г) клас заедно с останалите ученици от началните класове украсиха асфалта на училищния двор с рисунки на пъстри цветя.

На 15 и 21 април 2021год., 39 СУ „Петър Динеков“ се включи към инициативата на СофтУни, подкрепена от Майкорсофт България – Аз, програмистът, която има за цел да вдъхнови младите хора да се занимават в една от най-бързо развиващите се сфери, а именно – дигиталната. Участваха ученици от 7, 8 и 9 клас.

Срещите бяха проведени при пълно спазване на противоепидемичните мерки с онлайн водещ Александър Иванов – изтъкнат лектор от Софтуни, който разказа за трудния си път да стане CEO на дигитална компания и отговори на всички въпроси, които имаха учениците. Засегнати бяха теми не само за програмирането, но и за дигиталния маркетинг и дизайна.