СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ИМЕПКСДЛЪЖНОСТ
1.Албена Панталеева-КондеваДокторДиректор, ИТ
2. Цеца ГергиноваIIЗДУД, НУП
3. Янка КараджоваЗДУД, Руски език
4. Станислав ТодоровЗДАСД
5. Ботка СавоваРНИКТ
6.Райна ГеоргиеваVГлавен учител НЕ
7.Велка СивковаVСтарши учител НЕ
8.Марианна МихалковаVСтарши учител НЕ
9.Емине НуриУчител НЕ
10.Виолета ВакриловаIIСтарши учител НЕ
11.Тодорка ИвановаVСтарши учител НЕ
12.Ивелина РангеловаСтарши учител НЕ
13.Теодора БояджиеваVСтарши учител НЕ
14.Ралица ИвановаVСтарши учител НЕ
15.Росица МариноваIVСтарши учител НЕ
16.Венера ИлиеваУчител НЕ
17.Цветослава ТомоваIIIСтарши учител НЕ
18.Христинка ПетроваIIIСтарши учител НЕ
19.Александра АпостоловаУчител в ПГ
20.Любимка СтояноваVСтарши учител ГЦОУД
21.Таня БанчеваСтарши учител ГЦОУД
22.Христина НиколаеваУчител в ГЦОУД
23.Ренета ПанковаСтарши учител ГЦОУД
24.Теменужка КорендоваУчител в ГЦОУД
25.Марио БояджиевIVУчител в ГЦОУД, педагогически съветник
26.Димитринка ГеоргиеваСтарши учител ГЦОУД
27.Мария ИвановаСтарши учител ГЦОУД
28.Надежда ЙотоваСтарши учител ГЦОУД
29.Наташа ТодороваIIСтарши учител ГЦОУД
30.Радка ВълковаСтарши учител ГЦОУД
31.Гинка ГанчеваСтарши учител ГЦОУД
32.Людмила ПоповаГлавен учител в ПгГЕ
33.Боряна ДжамбазкаVУчител БЕЛ
34.Инна ПопангеловаIVУчител БЕЛ
35.Елисавета НенчеваУчител БЕЛ
36.Кремена БодуроваIIСтарши учител по математика
37.Сашка НиколоваIIСтарши учител по математика и ИТ
38.Петя ПетроваУчител по математика и ИТ
39.Мартин СтаневДокторСтарши учител по математика
40.Александър ГутевСтарши учител по ФА и математика
41.Миглена ЕрееваСтарши учител по АЕ
42.Виолина НеделчеваIIСтарши учител по АЕ
43.Елена МитеваIIСтарши учител по АЕ
44.Ева МоневаУчител по АЕ
45.Лорета ДавидоваУчител по АЕ
46.Валентина ГеоргиeваУчител по ИЕ
47.Снежанка ХристоваIVСтарши учител по ИТ и предприемачество
48.Станислав ДимитровДокторУчител по информатика
49.Юлиян ПетковДокторУчител по информатика и ИТ
50.Ирена ВасилеваVСтарши учител по БЗО
51.Диана ХристоваУчител по ЧП и химия
52.Гергина ПепиеваIIСтарши учител по история
53.Мартина ЗахариеваУчител по история и ГИ
54.Елина РударскаСтарши учител по история
55.Петър ЗахариевIIСтарши учител по философия
56.Филиз ЧапкъноваУчител по музика
57.Алена НиколаеваIVСтарши учител по ИИ
58.Ирена СпасоваVСтарши учител по ИИ
59.Красимира БеловаIIСтарши учител по ФВС
60.Светлан СтояновIVСтарши учител по ФВС
61.Христо ИвановIVУчител по ФВС
62.Елена АндоноваIIПсихолог
63.Мария ИвановаЛогопед
64.Стефани МиневаРесурсен учител
65.Диана ЧерневаIVРесурсен учител
66.Камелия НикифороваГлавен счетоводител
67. Светлана ПетковаБиблиотекар
68.Верка ВиденоваЗАС
69.Димитрина ИвановаДомакин
70.Пламен ЯньовПортиер
71.Велизар БапковПортиер
72.Петър ПетровРаботник поддръжка
73.Диана МалчеваХигиенист
74.Силвия ТоневаХигиенист
75.Ваня ПетроваХигиенист
76.Анета ПетроваХигиенист

СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ИМЕ ПКС ДЛЪЖНОСТ
Ръководен екип
1. Албена Панталеева-Кондева Доктор Директор, ИТ
2. Янка Караджова ЗДУД, руски език
3. Станислав Тодоров ЗДАСД
4. Ботка Савова РНИКТ
Начален етап
1. Райна Георгиева V Главен учител НЕ
2. Ивелина Рангелова Старши учител НЕ
3. Теодора Бояджиева V Старши учител НЕ
4. Ралица Иванова V Старши учител НЕ
5. Анна Маринова Старши учител НЕ
6. Росица Маринова IV Старши учител НЕ
7. Цветослава Томова ІV Учител НЕ
8. Велка Сивкова V Старши учител НЕ
9. Марианна Михалкова V Старши учител НЕ
10. Александра Карадех ІV Старши учител НЕ
11. Виолета Вакрилова ІІ Старши учител НЕ
12. Тодорка Иванова V Старши учител НЕ
13. Христина Петрова III Старши учител по АЕ в НЕ
14. Дарина Петрова Старши учител ПГ
15. Христина Николаева Учител ГЦОУД
16. Гергана Йосифова Учител ГЦОУД
17. Надежда Йотова Старши учител ГЦОУД
18. Наташа Тодорова ІІ Старши учител ГЦОУД
19. Венера Илиева Учител ГЦОУД
20. Гинка Ганчева Старши учител ГЦОУД
21. Таня Банчева Учител ГЦОУД
22. Любимка Стоянова V Старши учител ГЦОУД
23. Димитринка Георгиева Учител ГЦОУД
24. Ренета Панкова Старши учител ГЦОУД
25. Мартина Захариева V Старши учител ГЦОУД, история и география
26. Марио Бояджиев V Учител ГЦОУД
Прогимназиален и гимназиален етап
27. Людмила Попова Главен учител ПГЕ, БЕЛ
28. Боряна Джамбазка V Учител БЕЛ
29. Инна Попангелова V Учител БЕЛ
30. Марияна Златкова V Учител по БЕЛ
31. Кремена Бодурова ІІ Старши учител математика
32. Симеон Сезонов V Учител по математика, ЗДУД
33. Исмаил Сюлейманов Учител по математика
34. Виолина Неделчева ІІ Старши учител АЕ
35. Елена Митева ІI Старши учител руски и АЕ
36. Миглена Ереева ІI Старши учител АЕ
37. Кристина Кушлова Учител по АЕ
38. Валентина Георгиева Учител по испански език
39. Сашка Николова ІІ Старши учител по математика и ИТ
40. Гергана Димитрова Учител информатика и ИТ
41. Снежанка Христова V Учител по ИТ и ТП
42. Диана Христова Учител по ЧП и химия
43. Ирена Василева V Старши учител БЗО и химия
44. Вера Цветкова І Старши учител по физика
45. Гергина Пепиева ІІ Старши учител по история
46. Паньо Колев ІІІ Старши учител по география
47. Петър Захариев Старши учител по философия
48. Филиз Чапкънова Учител по музика
49. Петър Николов Старши учител по ТП
50. Алена Николаева V Старши учител ИИ
51. Ирена  Спасова V Старши учител ИИ
52. Красимира Белова ІІ Старши учител ФВС
53. Светлан Стоянов ІV Старши учител ФВС
54. Христо Иванов Учител по ФВС
Екип за подкрепа на личностно развитие
1. Елена Андонова II Педагогически съветник
2. Мария  Иванова Логопед
3. Стефани  Минева Ресурсен учител
4. Диана  Чернева ІV Ресурсен учител
5.      

СПИСЪК НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

            ИМЕ ДЛЪЖНОСТ
1. Камелия Никифорова Главен счетоводител
2. Светлана Петкова Библиотекар
3. Верка Виденова ЗАС
4. Димитрина Иванова Домакин
5. Пламен Яньов Портиер
6. Любчо Апостолов Работник поддръжка
7. Анета Петрова Хигиенист
8. Гинка Маринова Хигиенист
9. Силвия Тонева Хигиенист
10. Диана Малчева Хигиенист