ДОКУМЕНТИ ЗА 39-то СУ

УУП_21-22

Стратегия 2020-2024

Правилник за дейността 21_22

 

Годишен план_21_22

 

V клас Училищен учебен план 18_19

І клас Училищен учебен план 18 19

Етичен кодекс

План БДП

Правила за стипендии 17_18

Правилник за дейността на 39 СУ „П. Динеков“ 17_18

Стратегия за развитие на 39 СУ 2016-2020г

Форми на обучение в
39СУ

Правилник за
вътрешния ред

Превенция на ранното напускане от училище

Програма за предоставяне на равни възможности на деца в уязвими групи

Училищен етичен
кодекс

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието

ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

Финансов отчет 2021г. – 3 -то тримесечие

Финансов отчет 2021г. – 2-то тримесечие

Бюджет 2021

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Заявление за отсъствия до директора 20_21

Заявление за отсъствия до класния 20_21

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“